Artikelen Gist in veevoeding

Gist in veevoeding

De pens is een groot fermentatievat, waarin een groot deel van alle energie van de koe of geit wordt gemaakt. In de pens leven verschillende micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Deze micro-organismen breken het plantaardig materiaal in de pens af en zetten dit om in voedingsstoffen, zoals vetzuren en microbieel eiwit voor groei en melkproductie.

Een gist is een eencellige schimmel die gebruikt wordt voor verschillende fermentatieprocessen zoals het rijzen van brood. Verschillende stammen van de gist, Saccharomyces cerevisiae, zorgen voor een optimale pensfermentatie in veevoeding. Deze gistsoort stimuleert de microbiële flora, de celwandafbrekende en de melkzuurconsumerende micro-organismen (microben die melkzuur omzetten in propionzuur) in de pens. Dit zorgt voor een stabiel pensmilieu door betere vertering en stabilisatie van de pH in de pens.

gist-koeien.jpg

Een gistproduct zorgt voor een betere pensgezondheid met als gevolg een verbeterde voerefficiëntie.


geiten-gist-voeding.jpg

Er bestaan dode en levende gistculturen. Dode gisten bevatten metabolieten, zoals peptiden, organische zuren en vitaminen, die een positieve werking op de pensbacteriën hebben. Levende gisten vangen daarnaast zuurstof weg uit de pens, wat bijdraagt aan een gunstige,  zuurstofloze omgeving voor de pensmicroben. Bacteriën die de celwand afbreken en melkzuur consumeren leven beter in een zuurstofloze omgeving.

Een gistproduct zorgt voor een betere pensgezondheid bij koeien en geiten, met als gevolg een verbeterde voerefficiëntie (meer melk uit dezelfde hoeveelheid kg droge stof voer). Praktijkresultaten van RECA Yeast Plus laten een daling van het krachtvoergebruik zien, een stijging van de melkproductie en toename van de kwaliteit van de melk.

Pensverzuring door hittestress kan door de toevoeging van gisten aan het rantsoen worden voorkomen. Deze rantsoenmaatregel moet minimaal tot 1 week na de hittestress worden toegepast. Het volledig herstel van de buffercapaciteit van koeien duurt een aantal dagen.  Daarnaast zorgen gisten bij koeien voor een positieve beïnvloeding van de vruchtbaarheid. Doordat de pens beter werkt, komen minder koeien in een negatieve energiebalans. Ook is aan de mest te zien dat het rantsoen beter is afgebroken.

hielke-v.png“Voor een goede vertering is een stabiel pensmilieu noodzakelijk. RECA Yeast Plus helpt pensverzuring door hittestress te voorkomen.”


Hielke Veenhouwer, routeverkoper