Artikelen Vriespunt van melk

Vriespunt van melk

Het gemiddelde vriespunt van melk is -0,520°C in Nederlandse tankmelk. Meer water in de tankmelk heeft als gevolg een hoger vriespunt dat dichter bij nul komt te liggen.

Problemen met het vriespunt van melk ontstaan dan ook meestal door watertoevoeging, zoals lekkages of het achterblijven van water na een (hoofd)reiniging. 

Let bij een te hoog vriespunt extra op onderstaande punten:

  • De melktank moet na een reiniging leeg zijn.
  • De melkleiding en eventuele buffertank moeten na een hoofdreiniging leeg zijn.
  • Na een (hoofd)reiniging mag er in het melkvoerende gedeelte van de melkinstallatie geen water achterblijven.
  • Er mag geen water in het melkglas lekken buiten de reinigingen om.
  • De arm moet op de juiste manier onder de spoeljetters staan.
  • Buiten de reinigingen om mag er geen water uit de jetters lekken.

Blijf tijdens de dagelijkse werkzaamheden rondom de melkinstallatie alert op bovengenoemde zaken. Controleer bij de hoofdreiniging van de melkinstallatie of deze goed wordt uitgevoerd.

melk-vriespunt.jpg

Meer water in de tankmelk heeft als gevolg een hoger vriespunt dat dichter bij nul komt te liggen.