Lely Frigus Cid

14 februari bestelbaar.

Sterk zuur reinigingsmiddel voor de melktank

Bedoeld voor circulatiereiniging en schuimvrij in gebruik

Combinatie van zuren ten behoeve van een effectieve verwijdering van een verscheidenheid aan minerale neerslagen, zoals kalkaanslag, ijzeraanslag en melksteen

Onderdeel van het Lely Frigus concept en te gebruiken in combinatie met Lely Frigus Lin voor de verwijdering van melkresten zoals vet en eiwit

Toepassing van Lely Frigus Cid


Lely Frigus Cid is een zuur reinigingsmiddel. Ontwikkeld met het oog op circulatie-reiniging van de melktank. Onderdeel van het Lely Frigus concept waarin 2 producten in wisselwerking met elkaar gebruikt worden; Lely Frigus Cid (zuur) en Lely Frigus Lin (alkalisch).

Ten behoeve van de zure reiniging wordt Lely Frigus Cid in circulatie reiniging toegepast bij een temperatuur van 50 tot 70 graden Celsius. Ondergrens van de reiniging is 45 graden Celsius. Bij de ingestelde concentratie (0,5-1,0%) en circulatietijd (3-10 minuten) vindt een effectieve reiniging plaats. De combinatie van 3 zuren maakt het een specifieke oplosser van allerhande minerale neerslagen, zoals kalkaanslag, ijzeraanslag en zelfs melksteen.


Een reiniging met zuur is een aanvulling op de alkalische reiniging. Die zorgt er immers voor dat de meest voorkomende vervuiling (melkresten) weggehaald wordt. Zoals de alkalische reiniging zorgt voor afvoer van melkresten, zorgt de zure reiniging voor verwijdering van minerale aanslag. Tezamen zal het een constant en betrouwbaar reinigingsresultaat opleveren. De frequentie van zuurreiniging is mede afhankelijk van de waterhardheid. Bij hoge waterhardheid kan al vrij snel sprake zijn van om en om reinigen met Lely Frigus Lin. Bij lage waterhardheid behoeft minder vaak een zure reiniging plaats te vinden.